UPOZNAJTE NEKE VRSTE KLASICNIH ENIGMATSKIH RADOVA

- MAGICNI LIK I KVADRAT -

Opis: Ukrstenica je kvadratnog oblika i simetricna je po jednoj od dijagonala. Nisu dozvoljena crna polja, a reci se upisuju na dva mesta u polje.

Primer: